Máy cắt Plasma CNC cầm tay

Một máy điều khiển số cao cấp plasma, máy cắt ngọn lửa. Cấu trúc nhôm nhập khẩu bằng vật liệu có độ cứng cao, so với máy cắt cầm tay thông thường, có khả năng xử lý cao, ổn định, cắt ngang lớn, đường ray dẫn hướng dọc có thể neo, vv. tương tự như máy cắt gantry lớn. Nó được trang bị đèn LED 5.7 inch với màn hình đồ họa tĩnh và động. Nó được nhận biết trực tiếp và rất dễ học.

Nó có thể được lập trình để cắt các bộ phận trực tiếp, và cũng có thể được vận hành trong các hướng dẫn dịch máy tính thành một tập tin chương trình bằng chương trình CAD, và sau đó suy luận nó qua phần cứng U. hoàn toàn khả thi.