Chế độ xem nhà máy

Nhà máy của chúng tôi nằm ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khoảng 2 giờ từ Bắc Kinh, 3 giờ từ Thượng Hải.